Oppsummering 1T

Husk at dette ikke er en fullstendig oppsummering!! Her er det sikkert noe jeg har glemt av.

Standardform

Store og små tall kan det være greit å skrive på standardform. For at et tall skal være på standardform kreves det at skrivemåten er slik:

$$k \cdot 10^n$$

Her er \(0<k<10\) og \(n\) er et helt tall.

Til eksamen kommer det ofte en liten oppgave hvor du må skrive svaret på standardform.

Potensregning

Potensregler

$$a^{n}\cdot a^{m}=a^{n+m}$$

$$\frac{a^{n}}{a^{m}}= a^{n-m}$$

$$(a^{n})^{m}= a^{nm}$$

$$(a\cdot b)^{n}=a^{n}\cdot b^{n}$$

$$\frac{a}{b})^{n}=\frac{a^{n}}{b^{n}}$$

Definisjoner

$$a^{0}=1$$

$$a^{-n}=\frac{1}{a^{n}}$$

$$\root{n}\of{a}=a^{\frac{1}{n}}$$

Logaritmer

Her er noen videoer som summerer opp hvordan vi løser enkle logaritmelikninger

 

Logaritmer benytter vi til å løse eksponentiallikninger. Ei typisk eksponentiallikning er

$$2^x=10$$

Den må vi løse med logaritmer. Den her, derimot, kan vi løse uten logaritmer

$$2^x=8$$

Løsningen finner vi ved at vi vet at \(8=2^3\) og da må \(x=3\).

Funksjoner og funksjonsanalyse

Funksjoner og undersøkelser av funksjoner er viktig i 1T.

Innledning om funksjoner

Hva er en funksjon? Definisjonsmengde, verdimengde ...

Slik finner vi nullpunkt og skjæringspunkt

 

Funksjonsanalyse og derivasjon

Når vi skal undersøke funksjoner har vi et viktig verktøy i den deriverte funksjonen: $$f'(x)$$ Utverdien til funksjonen er alltid stigningstallet til tangenten. Vi kaller også det momentan vekstfart. Verdien forteller oss veksten for skkurat den innverdien. Det betyr at f. eks. \(f'(5)\) gir oss momentan vekstfart når \(x=5\).

Her er en del videoer som forklarer mer

Viktig om føring til eksamen

Geometri

Sinussetningen

$$\dfrac{\sin A}{a}=\dfrac{\sin B}{b}=\dfrac{\sin C}{c}$$

Her benyttes sinussetningen til å løse en oppgave

Oppgave 6.280 

 

Cosinussetningen

$$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc\cos A$$

Noen videoer

 

Arealformelen

$$T_{ABC}=\dfrac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot \sin A=\dfrac{1}{2}\cdot a\cdot c\cdot \sin B=\dfrac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot \sin C$$

Her er noen videoer

Sannsynlighet