Bildebehandling

Hva vi må kunne

PHOTOSHOP
Bildeforståelse
- bildestørrelse og oppløsning
- punktgrafikk og vektorgrafikk
- zoome og navigere

Bildebehandling
- beskjæring
- justere farger og kontrast
- korrigere flekker og feil

Lag
- opprette
- slette
- endre rekkefølge
- flere kopier
- gjennomsiktighet og blending

Merking og maskering
- sirkler, rektangler
- lassoverktøy

Tekst
- Maskere tekst med effekter
- skrive langs en bane

Filter
- gjøre skarpere
- forandre

INKSCAPE
- lage logo
- tegne egne figurer
-

Oppgave

Det skal arrangeres en munnspillfestival på Melhus neste helg. De har behov for en plakat som kan henges opp på strategiske steder. Du får i oppgave å lage den