Gruppeoppgave

Kompetansemål

Digital samtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Oppgave

Vi skal lage et kurs for elever som starter på videregående skole hvor vi skal ta for oss etikk og regler for bruk av informasjonsteknologi. I tillegg skal kuset inneholde hvordan vi forholder oss til trusler i den digitale verden.

Sluttproduktet skal være ei lærebok som kan benyttes i et introduksjonskurs.

Temaene vi skal ta opp er:

Oppgave:

Lenketips