Prosjekt 1: Et nettsted

I det første prosjektet skal du lage ditt eget nettsted. Krav til nettstedet er:

Noen eksempler

Prosjektarbeid som arbeidsform

Her er lenke til litt teori om prosjektarbeid

Prosjektbeskrivelse

Etter forstudiefasen skal du levere en beskrivelse av hva du skal fram til. Den skal inneholde