Prosjekt 2: Et dynamisk nettsted med database

I det andre prosjektet skal du lage ditt eget nettsted, men denne gangen skal det være dynamisk og bruke en database. Krav til nettstedet er:

Prosjektarbeid som arbeidsform

Her er lenke til litt teori om prosjektarbeid

Hva du skal levere inn

Prosjektbeskrivelse

Etter forstudiefasen skal du levere en beskrivelse av hva du skal fram til. Den skal inneholde

Datamodell

Du skal levere en datamodell som viser databasen din

Beskrivelse av tabeller

Alle tabellene i databasen må dokumenteres. Det er viktig at du får med alle nøklene

SQL-spørringer

Du skal levere inn alle SQL-spørringene som du benytter

En oppsummering

Skriv en oppsummering hvor vi beskriver arbeidet du har gjort. Husk å få med det du ønsker å legge vekt på. Det er fin tom du legger ved skjermbilder fra det du har gjort.

Til slutt skriver du en egenevaluering av arbeidet du har gjort.

NB! LEVERES PÅ FRONTER I PDF-FORMAT!!!!

FILNAVNET SKAL VÆRE: <navnet ditt>_prosjekt.pdf