Informasjon om praktisk/muntlig eksamen

Hovedmål med eksamen:

Kandidaten må få mulighet til å vise sin kompetanse slik den er beskrevet i læreplanens kompetansemål.

Praktisk/muntlig eksamen