ORGANELLER I CELLA

Organell Organisasjon Funksjon

Kjerne (Nucleus)

 • kromatin
 • nucleolus
 • tråder av DNA (kromatin) og proteiner
 • dobbel membran
 • genetisk informasjon
 • regulerer produksjon av proteiner
 • RNA-syntese

Endoplasmatisk nettverk (= retikulum)

 • glatt s-ER
 • rutt r-ER
 • Sekker og blærer
 • to membraner med rom mellom
 • med ribosomer
 • produksjon av
  • proteiner (= proteinsyntese)
  • enzymer
  • fettsyre
 • danner transportblærer
 • bryter ned giftstoffer i leverceller
Endomembransystemet
 • system av blærer som er pakket inn i membraner
 • cellenes transportsystem
 • består av
  • kjernemembran
  • ER
  • Golgiapparatet
  • lysosomer
Golgiapparat
 • stabler med væskefylte sekker
 • Organiske molekyler
  • sorteres
  • omdannes
  • transporteres
Mitokondria
 • ovalforma
 • folder innvendig
 • aerob celleånding
 • "energiverk": ATP-produksjon
Perokisomer blærer med enkeltmembran
 • bryter ned fettsyrer til mindre molekyler
 • danner hydrogenperoksid, H2O2

Ribosomer

 • frie
 • bundne
 • ikke membran
 • proteinsyntese
Cytoskjellet
 • nettverk av proteinfibre
 • holder organellene på plass
 • opprettholder formen til cella
 • viktige funksjoner i forbindelse med celledeling
Lysosom
 • ovalforma
 • inneholder enzymer
 • "renholdsverk"
 • kan bryte ned celler
 • fordøyende
Vakuoler
 • væskefylte rom
 • regulering av cellevolum
 • regulering av vannbalanse
Kloroplast
 • ovalforma
 • grønn
 • i cytoplasma
 • klorofyll
 • fotosyntese
Cellevegg  
 • støtte
 • beskyttelse
 • vannregulerende