Fagdag onsdag 16.04.08

Tidsplan:

Vi møtes ved Statoilbygget kl. 0845

.

Retur til skolen omtrent 1045

Mål for dagen:

Vi ser på disse målene i læreplanen

Den unge biologen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Biologisk mangfald

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Ladestien

Fakta:

Oppgaver