Biologisk mangfold

Dette sier læreplanen om formering hos dyr:

Biologisk mangfald

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Artsbegrepet

En art?

Wikipedia: Art

Wikipedia: Species_problem

Mangfold i naturen

3 nivåer

  1. Artsnivå
  2. Gennivå
  3. Økosystemnivå

Artsnivå

Artsdatabanken

Gennivå

Arter har stor innbyrdes genestisk variasjon. Til sammmen utgjør dette et "genbasseng"

Økosystemnivå

 

Hvordan kan vi forklare det biologiske mangfoldet?

Hvordan har denne utviklinga skjedd?

Økologi: Læra om samspillet i naturen

Ordliste

Faktorer som virker i et økosystem

Ressurser
Lys
abiotiske
Næring
Vann
Temperatur
Regulatorer
Vind
Beiting/jakt
biotiske
Konkurranse

Liebigs minimumslov

Artene kan overleve med stor variasjon i faktorene, men trives best innafor et bestemt område. Blir variasjonen for stor vil resultatet bli død. Dette er formulert av Justus Liebing, 1840:

Samfunn - samspill mellom populasjoner

Konkurranse mellom arter (interspesifikk konkurranse)

Konkurranse innafor arten (intraspesifikk konkurranse)

Populasjonsdynamikk

Spredning

Migrasjon - immigrasjon - emigrasjon

Lenker

Hva gjøres for å bevare mangfoldet i verden?

Hvorfor bør vi bevare mangfoldet?

Oppgaver