Noen oppgaver

Først prøver dere å svare på oppgavene på egen hånd. Gå så sammen i gruppene og diskuter svarene.

  1. Forklar kort den naturvitenskapelige arbeidsmetoden.
  2. Hva er hensikten med å bruke den naturvitenskapelige arbeidsmetoden?
  3. Hva mener vi med systematikk i biologien?
  4. Hva vil det si å klassifisere organismer?
  5. Forklar hvordan det vitenskapelige navnet på en organisme er bygd opp.
  6. Hvilke fordeler er det ved å bruke latinske arts- og slektsnavn?