Oppgaver etter å ha lest 2.1

Forklar disse begrepene:

DNA

 

 

 

prokaryot

 

 

 

cytoplasma

 

 

 

eukaryot

 

 

 

haploid

 

 

 

diploid

 

 

 

kromosom

 

 

 

kjønnscelle

 

 

 

meiose

 

 

 

mitose

 

 

 

Oppgaver

  1. Hva betyr logaritmisk?
  2. Hvor langt er 1nm?
  3. Enn 1µm?
  4. Hvilke riker deler vi organismene inn i?