Organsystemer hos dyr

Dette sier læreplanen om fordøyelsessystemet:

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Sirkulasjon

En oversikt

System Hjerte Sirkulasjon Antall hjerte-kammer Dyregruppe
Åpent nei     rundormer
ja (mange)     leddyr
Lukket nei     leddormer
ja enkel sirkulasjon 2
3
3 ½
fisk
amfibier
krypdyr
dobbel sirkulasjon 4 fugler
pattedyr

 

Gassutveksling

Gassutvekslingsorgan

Trakeer

 

Gjeller

Lunger

Ekskresjon

Osmoregulering

Definisjoner:

OSMOSE diffusjon av vannmolekyler over en semipermeabel hinne
OSMOREGULERING prosess som opprettholder normal konsentrasjon i kroppsvæska
EKSKRESJON utskilling av avfallsstoffer

Ionekonsentrasjonen

Organisme

- saltkonsentrasjon

- vanninnhold

HAV høyere saltkonsentrasjon på utsida
LUFT fare for uttørking
FERSKVANN lavere ionekonsentrasjon på utsida

Løsninger på problemet