Planteanatomi

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Transport

Rota

Stengelen

Bladet

Vekst

Viktige grunnstoff

Grunnstoff Viktig for: Symptomer ved mangel
Nitrogen
 • nukleinsyrer
 • klorofyll
 • aminosyrer
 • proteiner
 • enzymer
 • nedsatt vekst
 • gule flekker på bladene
Svovel
 • enzymer
 • aminosyrer
 • gule flekker på bladene (spesielt unge)
Magnesium
 • klorofyll
 • enzymer
 • proteinsyntese
 • nedsatt vekst
 • mørkegrønne flekker på hele planten
 • forsinka modning
Kalsium
 • plantevekst
 • proteiner
 • enzymer
 • død: unge røtter og skuddspisser
Kalium
 • osmotisk trykk i lukkecellene
 • dannelse av stivelse
 • aktivering av enzymer
 • gule og døde flekker eldre blad

Plantehormoner

Hormon

Her står det litt mer

Beskrivelsene under er nok i enkleste laget. Som oftest virker ikke hvert hormon alene.

Hovedtyper
Auxiner
 • stimulerer cellevekst i stengel og rot
 • celledifferensiering
 • vekst retta mot lyset (fototropisme)
 • vekst påvirka av tyngdekrafta (geotropisme)
Gibberelliner
 • >110 forskjellige hormoner
 • stimulerer lengdevekst i stengel
 • bladvekst
 • bryter frøhvile
 • stimulerer blomstring og fruktutvikling
 • celledifferensiering spesielt hos skudd og blad
Cytokininer
 • fremmer rotvekst
 • stimulerer celledeling og frøsetting
 • hindrer aldring
Abskisinsyre
 • ABA
 • hemmer vekst (dvale/hvile)
 • stenger spalteåpninger under vannstress
 • "hvilehormon"
Etylen
 • fremmer modning av frukt
 • felling av blader og frukt
 • "aldringshormon"

Auxiner

Gibberelliner

Abskisinsyre (ABA)

Etylen (eten, C2H4)

Cytokinin

Brassinosteroider