Matematikk 1T

Her kan du melde deg inn i gruppa på Facebook for skoleåret 2013/14: Facebookgruppa 1T med PG 2013-14

 

 

Læringsmål Læringsaktiviteter  
  Uke Dato

Aktiviteter vi skal gjøre for å nå læringsmålene

 • teori som skal leses:
  • kapitler i læreboka
  • pdf-dokument
  • lenker til teori
 • videoer du skal se og reflektere over
 • oppgaver du skal gjøre
 • aktiviteter
  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • større oppgaver du skal løse
Tester og kommentarer
  34 ma. 19.08 ASK  
 
ti. 20.08 ASK  
 
fr. 23.08 Oppstart

Litt om evaluering

Vurderingskriterier

TALL OG ALGEBRA

Heltallsregning

Dette er målene for timen:

 • kunne regne ut sammensatte regneuttrykk med heltall, potenser og parenteser
 • kunne bruke parenteser, de fire regneartene og potenser
35
ti. 27.08

Teori (som du må gjøre før du kommer til timen)

 

Oppgaver (som vi gjør i løpet av timen og er ferdige med til neste gang)

 • 2.10, 2.11, 2.210, 2.211
Hjemmesida til Sinus
- Løsning på oppgaver
- Animasjoner
- Ekstraoppgaver

Brøker og brøkregning

Læringsmål:

 • å vite hva en brøk er
 • å kunne forkorte og utvide brøker
 • å kunne addere, multiplisere og dividere brøker

fr. 30.08

Teori (som du skal gjøre før timen)

Oppgaver (som vi gjør i løpet av timen og er ferdige med til neste gang)

 • 2.20, 2.22, 2.23, 2.24 (uten lommeregner), 2.121, 2.224, 2.226
 

Algebra

Læringsmål:

 • å vite hva en variabel er
 • å kunne sette opp uttrykk med en variabel
 • å kunne regne med variabler (bokstaver)
 • å vite hva et rasjonalt uttrykk er
 • å kunne regne med rasjonale uttrykk

 

36 ma. 02.09

Fagdag

Teori (som du skal gjøre før timen)

Husk å svar på skjemaet egenevaluering (se lenke i ITSL)

Oppgaver (som vi gjør i timen)

Kartleggingsprøve i regning

Potenser

Læringsmål:

 • kunne forklare potensreglene
 • regne med de ulike potensreglene
 • forenkle uttrykk der potenser inngår

ti. 03.09

Teori

 • les kapittel 2.4 Rasjonale uttrykk

Oppgaver (som vi gjør i timen)

 • 2.40-2.43, 2.240
Besøk fra ENT3R i auditoriumet
 
fr. 06.09

Teori

 • Les 5.2 Regneregler for potenser

Oppgaver

 • 5.10-5.24

Rockheim
  37
ti. 10.09

Teori (som du skal gjøre før timen)

Oppgaver (som vi gjør i timen)

 • 5.120, 5.122, 5.123, 5.220, 5.221,5.212, 5.213
 

Læringsmål

 • kunne gjøre om mellom potenser og røtter

fr. 13.09

Teori

Oppgaver

 • 5.40 - 5.47, 5.140, 5.240, 5.242, 5.243
 • 5.50 - 5.54, 5.150, 5.151, 5.152, 5.253, 5.254
Litt om potenser

Læringsmål du vil bli vurdert i:

 • kunne regne ut sammensatte regneuttrykk med heltall, potenser og parenteser
 • kunne bruke parenteser, de fire regneartene og potenser
 • vite hva en brøk er
 • å kunne forkorte og utvide brøker
 • å kunne addere, multiplisere og dividere brøker
 • å vite hva en variabel er
 • å kunne sette opp uttrykk med en variabel
 • å kunne regne med variabler (bokstaver)
 • å vite hva et rasjonalt uttrykk er
 • å kunne regne med rasjonale uttrykk
 • kunne forklare potensreglene
 • regne med de ulike potensreglene og definisjonene
 • forenkle uttrykk der potenser inngår
 • kunne gjøre om mellom potenser og røtter
38
ti. 17.09 Prøve: brøk, algebra og potenser Løsningsforslag prøve

Læringsmål

 • kunne gjøre om mellom potenser og røtter

fr. 20.09

Vi ser på prøven

Oppgaver (gjør de du ikke har gjort i løpet av timen)

 • 5.40 - 5.47, 5.140, 5.240, 5.242, 5.243
 • 5.50 - 5.54, 5.150, 5.151, 5.152, 5.253, 5.254
 
  39
ti. 24.09

Teori og oppgaver (som du skal gjøre før timen)

Oppgaver (som vi gjør i løpet av timen)

 • 5.131, 5.132, 5.133, 5.134, 5.135, 5.136, 5.230, 5.231, 5.232
 

Likninger

Læringsmål

 • å vite hva ei likning er.
 • å kunne løse enkle likninger

fr. 27.09

Teori og oppgaver (som du skal gjøre før timen)

Til fredagskvelden

Utprøving læringsstøttende prøver

Likningssett

Læringsmål

 • løse likningssett ved addisjonsmetoden
 • løse likningssett ved innsettingsmetoden

 

40 ma. 30.09

Fagdag

Teori

Oppgaver (som vi gjør på skolen)

 • 3.225, 3.226, 3.227, 3.308
Mengder og intervaller

Læringsmål

 • løse likningssett ved addisjonsmetoden
 • løse likningssett ved innsettingsmetoden

ti. 01.10

Oppgaver (som skal være ferdige til timen)

 • 3.70 - 3.72

Oppgaver (som skal gjøres ferdig i løpet av timen)

 • 3.270, 3.271, 3.272, 3.273, 3.274
 

Faktorisering

Læringsmål

 • vite hva verbet «å faktorisere» betyr
 • kunne faktorisere enkle heltall
 • kunne faktorisere flerledda uttrykk ved å finne felles faktorer i alle ledd

fr. 04.10

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal gjøre ferdig til neste gang)

 • 2.60 - 2.62, 2.260, 2.261, 2.316, 2.317
Faktorisering
  41 Høstferie

Kvadratsetningene

Læringsmål

 • kunne benytte kvadratsetningene til utregning av kvadrater
 • vite hva et fullstendig kvadrat er

 

42
ti. 15.10

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 2.50 - 2.54
 • 2.250, 2.251, 2.318
 

Kvadratsetningene

Læringsmål

 • kunne benytte kvadratsetningene til faktorisering

fr. 18.10

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • Faktoriser 48x4y-72x3y2+27x2y3
 • (fasit: http://vimeo.com/75902755)
 • Gjør oppgave 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7, 1.5.8, 1.59 fra NDLA
NDLA: Oppgaver

Fullstendige kvadrater

Læringsmål

 • vite hva et fullstendig kvadrat er
 • kunne lage et fullstendig kvadrat
43
ti. 22.10

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 2.90 - 2.93, 2.180, 2.181, 2.280, 2.292
 

Likningsløsing med fullstendige kvadrater

Læringsmål

 • å kunne løse kvadratiske likninger ved fullstendige kvadrat

fr. 25.10

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • Oppgave 1.63, 1.6.4 fra NDLA
 

Læringsmål du vil bli vurdert i

 • å vite hva ei likning er.
 • å kunne løse enkle likninger
 • løse likningssett ved addisjonsmetoden
 • løse likningssett ved innsettingsmetoden
 • vite hva verbet «å faktorisere» betyr
 • kunne faktorisere enkle heltall
 • kunne faktorisere flerledda uttrykk ved å finne felles faktorer i alle ledd
 • kunne benytte kvadratsetningene til utregning av kvadrater
 • vite hva et fullstendig kvadrat er
 • kunne benytte kvadratsetningene til faktorisering
 • vite hva et fullstendig kvadrat er
 • kunne lage et fullstendig kvadrat
 • å kunne løse kvadratiske likninger ved fullstendige kvadrat
44
ti. 29.10

Prøve likninger, likningssett, faktorisering

Løsningsforslag prøve
 
fr. 01.11 Skrivedag  

GEOMETRI

Formlikhet og trigonometri

Læringsmål

 • å vite hva formlikhet er
 • å kunne benytte formlikhet til å bestemme lengder og vinkler
 • å vite definisjonene av sinus, cosinus og tangens

 

45 ma. 04.11

Fagdag


Teori (som du skal gjøre til timen)

 • 1.1 Vinkelsummen i mangekanter
 • 1.2 Vinkler i formlike trekanter
 • 1.3 Lengder i formlike figurer
 • 1.4 Rettvinklede trekanter
 • 1.5 Pythagorassetningen

 

NDLA: navn på sider
NDLA: Oppgaver

Trigonometri

Læringsmål

 • å vite definisjonene av sinus, cosinus og tangens
 • å benytte sinus, cosinus og tangens til å regne ut sider og vinkler

ti. 05.11

Teori (som du skal gjøre til timen)

 • 6.1 Sinus til en vinkel
 • 6.2 Cosinus til en vinkel
 • 6.3 Tangens til en vinkel

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 6.12, 6.13, 6.21-6.23, 6.32, 6.42-6.44
 • 6.220, 6.232, 6.241
 

Sider og vinkler i trekanter

Læringsmål

 • å benytte sinus, cosinus og tangens til å regne ut sider og vinkler

fr. 08.11

Teori (som du skal gjøre til timen)

 • 6.1 Sinus til en vinkel
 • 6.2 Cosinus til en vinkel
 • 6.3 Tangens til en vinkel

Oppgaver

 • 6.221, 6.222, 6.233, 6.231, 6.240, 6.242, 6.243, 6.244
 

Arealsetningen

Læringsmål

 • å vite hva arealsetningen er
 • å kunne benytte arealsetningen til å finne areal
 • å kunne benytte arealsetningen til beregning av sider
46
ti. 12.11

Teori (som du skal gjøre til timen)

 • 6.5 Arealsetningen

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 6.50 - 6.53, 6.151, 6.250, 6.253
 

Cosinussetningen

Læringsmål

 • å kunne cosinussetningen
 • å kunne benytte cosinussetningen til å finne lengder
 • å kunne benytte cosinussetningen til å finne vinkler

fr. 15.11

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal gjøre ferdig til neste gang)

 • 6.80-6.82
 • 6.280-6.282
 
  47
ti. 19.11

Oppgaveregning

Opplæringsvideoer Nspire

Oppgave 6.280 

Sinus, cosinus og tangens for vinkler større enn 90°

Læringsmål

 • å vite at vi kan finne sinus, cosinus og tangens til vinkler større enn 90 °
 • å vite at sin (180°-v) = sin v

fr. 22.11

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 6.60-6.66
 
  48
ti. 26.11

Oppgaveregning

 • 6.300, 6.302, 6.303, 6.304, 6.306, 6.315
 
 
fr. 29.11 Fri  
  49 ma 02.12

Fagdag

Husk å se på tidligere prøver.

Prøve: alt så langt

Repetisjon

Løsningsforslag del 1 prøve

Løsningsforslag del 2 laget i Nspire

Sinussetningen

Læringsmål

 • å kunne benytte sinussetningen til å finne lengder og vinkler

 


ti. 03.12

Teori (som du skal gjøre til timen)

 • 6.7 Sinussetningen

Oppgaver (som du skal ferdig til neste gang)

 • 6.70-6.73
 • 6.270, 6.271, 6.272
 

Sammensatte geometriske problem

Læringsmål

 


fr. 06.12

Oppgaver

 • se ITSL
 • oppgave 2 DEL 2 eksamen våren 2013
 • oppgave 3 DEL 2 eksamen våren 2012
 • oppgave 3 DEL 2 eksamen våren 2010

Jeg blir borte

  50
ti. 10.12

Oppgaveregning

Internmesse

Å bruke Nspire som arbeidsbok
 
fr. 13.12 Skriveøkt
  51
ti. 17.12

Oppgaver

 • Oppgave 1, 3, 8 del 1 våren 2013
 • Oppgave 1, 8 del 2 våren 2013
 
 
fr. 20.12 Avslutning  
  52 Juleferie
FUNKSJONER 1
fr. 03.01

Oppgave

Håndtrykk

 

Funksjoner

Læringsmål

 • vite hva en funksjon er
 • vite hva en innverdi og en utverdi er
 • vite hva et funksjonsuttrykk er
 • vite at vi kan framstille en funksjon som en graf, tabell, funksjonsuttrykk eller tallpar
 • bli kjent med skrivemåten y=f(x)
 • vite hva en definisjonsmengde er
 • vite hva en verdimengde er
 • kunne finne definisjonsmengde og verdimengde for noen funksjoner
 • kunne skrive mengdene med korrekt notasjon
2
ti. 07.01

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver

 • Kikora (se ITSL)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • Oppgaver funksjonsbegrepet (ITSL)
 

Lineære funksjoner

Læringsmål

 • vite hva en lineær funksjon er
 • kjenne egenskapene til en lineær funksjon
 • kunne tegne grafen til en lineær funksjon
 • løse lineære likninger og ulikheter

fr. 10.01

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 3.30 -3.35, 3.40, 3.41, 3.43, 3.51, 3.60, 3.62, 3.80
 

Lineære funksjoner

Læringsmål

 • å vite hvordan vi kan finne stigningstall og konstantledd til en lineær funksjon
 • å kunne bestemme funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ved regresjon
3 ma. 13.01

Fagdag

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

Ettpunktsformelen
Andregradsfunksjoner
ti. 14.01

Teori (som du ska gjøre til timen)

Oppgaver ( (som skal være ferdige til neste gang)

 • 4.10, 4.11, 4.12
 

Andregradsfunksjoner: Nullpunkt og likninger

Læringsmål

 • vite hva et nullpunkt er
 • kunne finne nullpunkt grafisk og ved regning
 • kunne skrive nullpunkt med riktig notasjon
 • kunne finne skjæringspunkt med digitale verktøy

 


fr. 17.01

Teori (som du ska gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • Løs likningene både ved regning og digitalt 4.30, 4.31, 4.33, 4.34
 • Gjør oppgavene til høyre

 

 

Oppgave

Finn nullpunktene til disse funksjonene både ved regning, CAS og grafisk

a) f(x) = x2-4x

b) g(x) = 2x2-10

c) h(x) = x2-4x+16

Oppgave

Gitt funksjonene:

f(x)=x2+2x+2

g(x)=2x-2

Finn skjæringspunktene til f og g både ved regning, bruk av CAS og grafisk

  4
ti. 21.01

Prøve: funksjoner

Oppgaver det er lurt å gjøre før prøven: 

7.210, 7.211, 7.212, 7.221, 7.222, 3.220, 3.221, 3.231, 3.232, 3.234, 3.241, 4.10, 4.11, 4.12

 

Andregradslikninger: En generell løsning

Læringsmål

 • vite hva et nullpunkt er
 • kunne finne nullpunkt grafisk og ved regning
 • kunne skrive nullpunkt med riktig notasjon
 • kunne finne skjæringspunkt med digitale verktøy

fr. 24.01

Teori (som du ska gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 4.40 - 4.42
 • 4.240, 4.243, 4.244
 

Polynomfunksjoner / Likningssystem

Læringsmål

 • vite hva en polynomfunksjon er
 • kunne løse likninger med CAS
 • kunne løse enkle likninger av høyere grad
 • kunne løse likningssystem av andre grad både ved regning og ved hjelp av digitale verktøy
5
ti. 28.01

Teori (som du skal gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 4.60 - 4.62
 • 4.260 a), 4.263

 

 

Ulikheter

Læringsmål

 • løse ulikheter ved hjelp av digitale verktøy
 • løse ulikheter grafisk
 • løse ulikheter ved regning

fr. 31.01

Teori (som du skal gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 4.70
 • 4.81-4.82
 • 4.281
 
Ulikheter 6
ti. 04.02 Utplassering  

Eksponentialfunksjoner

Læringsmål

 • vite hva en eksponentialfunksjon er
 • vite hvordan grafen til en eksponentialfunksjon ser ut
 • vite hva en vekstfaktor er
 • kunne sette opp en eksponentialfunksjon ut fra praktiske forhold

fr. 07.02

Teori (som du skal gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

Jeg blir borte.

Innlevering på ITSL:

gjør alle oppgavene fra NDLA i Nspire

Eksponential- og logaritmelikninger

Læringsmål

 • å kunne løse en eksponentiallkning ved logaritmeregning
7 ma. 10.02

Fagdag

Teori (som du skal gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 5.72, 5.73, 5.308, 5.310
 

Logaritmelikninger

Læringsmål

 • kunne løse enkle logaritmelikninger ved regning
 • kunne løse logaritmelikninger med digitale verktøy

ti. 11.02

Teori (som du skal gjøre til timen)

 

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 5.80, 5.81, 5.82
 • 5.280
 

 


fr. 14.02

Teori (som du skal gjøre til timen)

 • se tidligere videoer

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • oppgave 6 fra eksamen våren 2011
 
  8 Vinterferie

Andre funksjoner

Læringsmål

 • vite hva en rasjonal funksjon er
 • vite hva en potensfunksjon er
 • kunne bruke digitale verktøy for å undersøke slike funksjoner
9
ti. 25.02

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • 4.90, 4.91
 • 4.290
 • oppgaver potensfunksjoner
 
 
fr. 28.02

Repetisjon

 
  10
ti. 04.03

Prøve: Funksjoner

Noen viktige oppgaver:

5.308, 5.280, 5.274, 5.273, 5.173, 5.180, 4.290, 4.291, 4.292, 4.222, 4.223, 4.224, 4.263, 4.260, 4.252, 4.281

Løsningsforslag ved regning

Løsningsforslag Nspire

derivasjon
fr. 07.03 Utplassering  
  11
ti. 11.03

Utplassering

Teori

 
 
fr. 14.03

Repetisjon av teori (som du skal gjøre til timen)

NB!!!

Dette er pi-dagen!!!!

Tangenten til en funksjon 12 ma. 17.03 Fagdag I denne perioden planlegger studenten undervisninga. Se egen plan.
Gjennomsnittlig vekstfart
ti. 18.03  
Definisjonen av den deriverte
fr. 21.03  
Funksjonsdrøfting 13
ti. 25.03  
Undersøkelse av andre funksjoner
fr. 28.03  
  14
ti. 01.04  
 
fr. 04.04

Repetisjon/oppgaver

Her er en del videoer med teori:

Prøven fra i fjor

Løsningsforslag i Nspire

Oppgave 8.43

Opphave 8.222

Oppgave 8.254

Oppgave 8.309

Eskeoppgave

Læringsmål
15
ti. 08.04

Prøve: Undersøkelser av funksjoner

Løsningsforslag

Løsningsforslag del 2

Læringsmål
 • bli kjent med sannsynlighetsbegrepet
 • vite hva utfall, hendelser, utfallsrom er

fr. 11.04 Sannsynlighetsregning
Teori (som du skal gjøre til timen)
 
  16 Påskeferie
Læringsmål
 • kunne illustrere utfallsrom som tabeller, venndiagram, valgtrær og krysstabeller
17
ti. 22.04

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • Oppgaver 1: Sannsynlighetsregning (utlevert ITSL)
 • Eksamensoppgaven: I en eske er det tre røde og to blå kuler. Sondre trekker tilfeldig to av kulene.
  Bestem sannsynligheten for at de to kulene han trekker, har samme farge.
 • 9.40, 9.41, 9.42, 9.44, 9.45, 9.240, 9.241
 
 
fr. 25.04 Studiedag  

Læringsmål

 • kjenne til og bruke produktsetningen
18 ma. 28.04

Fagdag

Teori (som du skal gjøre til timen)

Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang)

 • Oppgaver 2: Sannsynlighetsregning (utlevert ITSL)
 • 9.50-9.54
 • 9.231, 9.240, 9.244, 9.251, 9.252, 9.262
 
 
ti. 29.04 Lillestrøm  
 
fr. 02.05

Oppgaveregning

9.60-9.63, 9.73-9.74

 
  19
ti. 06.05

Repetisjon

Vi regner eksamen våren 2013

Eksamensoppgavene ligger i ITSL
 
fr. 09.05    
  20
ti. 13.05 Vi regner eksamen høsten 2013  
 
fr. 16.05    
  21
ti. 20.05    
 
fr. 23.05 Eksamen 1T

Se NDLA for eksamensløsninger

Her er noen løsningsforslag i TI-Nspire.

Fullstendige løsninger av del 2

Ufullstendige løsninger

 

  22 ma. 26.05

Heldagsprøve

 
 
ti. 27.05 Vi ser på prøven  
 
fr. 30.05 Fri!  
  23
ti. 03.06    
 
fr. 06.06 Film  
  24
ti. 10.06 Storlien  
 
fr. 13.06 Informasjon om muntlig  
  25
ti. 17.06 Muntlig eksamen/fri  
 
fr. 20.06

Avslutning kl. 0900

Sommerferie

 

Tankekart med oversikt over hovedområder

Klikk her for oversikt (avhengig av at du har java installert)

Noen lure lenker:

| Startside | Matematikkklenker | IT1 | 1T | Biologi 1 | TI89

2008Per G. Østerlie

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Frames Free Viewable With Any Browser